Úřední deska
Omezení úředních hodin

Úřední hodiny OÚ Římov jsou omezeny , neodkladné záležitosti nutno dohodnout schůzku po telefonu či mailu


Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Sobota 24.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Vesce
Dne 3.5.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Betlém, Felixovo nábřeží
Dne 3.5.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: K Přehradě, Krumlovská, Svatojanská, U Kaplě, Želivy
Dne 29.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Školní
Dne 29.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Chaty
Dne 28.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: K Přehradě
Dne 28.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Betlém, Třeboňská, K Přehradě
Dne 27.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Betlém, Do Boru, Hasičská, Krumlovská, Průběžná, Slunečná, Svatojanská, U Kaple
Dne 27.4.2021


Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Sobota 23.10.2021


Pozvánka na ZO 37_2021 obce Římov

dne 14.9.2021 se v zasedacím sále obce Římov


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Galerie Římov

Dne 10.9.2021 bude od 18,00 otevřena galerie věnována - 100 let založení TJ Sokol Římov


Rock v Dolní Stropnici
Pozvánka na ZO 36_2021 obce Římov

dne 14.9.2021 se v zasedacím sále obce Římov


Veřejná vyhláška - oznámení místa a doby konání veřejného projednání změny č.2 ÚP Římov

dne 1.102021 od 17,00 se v kulturním zařízení Pod Ořechem uskuteční


Římovský běh pro úsměv

dne 4.9.2021 se na starém fotbalovém hřišti uskuteční krásná benefiční akce - program a pozvání v příloze


volby 2021

jmenování zapisovatele


směna pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
volby 2021

obecní úřad zveřejňuje týkající se voleb do Poslanecké sněmovny ČR


Pozvánka na ZO 35_2021 obce Římov

dne 13.7.2021 se v sále hostince v Dolní Stropnici


Rozhodnutí veřejná vyhláška
Pozvánka na ZO 34_2021 obce Římov

dne 13.7.2021 se v zasadacím sále obecního úžadu uskuteční


oznámení o ukončení aktualizace BPEJ
Oznámení o konání ZK
Pozvánka na ZO 33_2021 obce Římov

dne 15.6.2021 se v zasadacím sále obecního úžadu uskuteční


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
směna pozemku záměr
směna pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
Oznámení ZK
Pozvánka na ZO Římov dne 18.5.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
římovská jarní pouť
Nařízení obce č.2/2021
Pozvánka na ZO 31/2021 Římov
MAS Pomalší

žádost o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se rozvoje našeho regionu........


Opatření obecné povahy
Zahájení aktualizace BPEJ
Pozvánka na ZO 30/2021 Římov
Oznámení obce Svatý Jan nad Malší - nájemcům hrobových míst
Pronájem nebytových prostor - Hamr
Pronájem předzahrádky Římov
Pronájem pozemku Římov
Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva

Proběhne v obci ve dnech 25.5.2021 - 26.5.2021


Pozvánka na ZO 29/2021 Římov
Sbírka - Diakonie Broumov
Pozvánka na ZO 28/2021 Římov
oznámení o uložení písemnosti
pozvánka ZO 27/2021 Římov
pozvánka ZO 26/2020 Římov

dne 8.12.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Prodej pozemku v Římově
Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO 24/2020 Římov

dne 10.11.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


co když..........

v příloze informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19 pro vaše další využití směrem k veřejnosti.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Omezení úředních hodin

Úřední hodiny OÚ Římov jsou omezeny , neodkladné záležitosti nutno dohodnout schůzku po telefonu či mailu


pozvánka ZO 24/2020 Římov

dne 14.10.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Výsledky voleb Římov
pozvánka ZO 23/2020 Římov

dne 15.9.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
Prodej pozemku v Kladinách - záměr
Veřejná vyhláška o doručení a zveřejnění návrhu změny č.2 ÚP Římov
zveřejnění seznamu dle katastrálního zákona
Oznámení o projednání - územní studie "plocha pro bydlení Horní Římov 4A,4B a 4C "
jmenování zapisovatele pro volby do zastupitekstev krajů
pozvánka ZO 22/2020 Římov

dne 18.8.2020 od 18,00 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskutečni


ve dnech 10.8 - 14.8.2020 oebecní úřad z důvodu dovolené uzavřen
Čevak - dodatek k provozovatelské smlouvě č.11
Směna pozemků v Dolní Stropnici
Prodej pozemku v Branišovicích u Římova
Prodej pozemku v Římově
Volby 2020 - do zastupitelstva kraje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výzva k odstanění vozidla na pozemní komunikaci v obci Římov
pozvánka ZO 20/2020 Římov

dne 14.7.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
Dočasné omezení otevíracích hodin pošty v Římově
pozvánka ZO 20/2020 Římov

dne 16.6.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


vakcinace psů v Římově

dne 12.6.2020 se v Římově a okolních osadách uskuteční vakcinace psů


ZŠ a MŠ Římov znovuotevření

Dne 25.5.2020 bude zase v provozu naše ZŠ a MŠ včetně kuchyně


Čevak - porovnání všech položek kalkulace pro obec Římov
Veřejná vyhláška - sdělení finančního úřadu
pozvánka ZO 19/2020 Římov

dne 12.5.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


ZŠ a MŠ Římov zápis k předškolnímu vzdělávání
Pronájem provozní chatky na Hamru
Pronájem části pozemku v k.ú. Římov
rozhodnutí hejtmanky Jčk
nařízení hejtmanky Jčk
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŘÍMOV
Veřejná vyhláška - plocha pro bydlení Horní Římov- aktualizované znění
Pokyn hejtmanky Jčk
nařízení hejtmanky Jčk
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŘÍMOV
UZAVŘENÍ MŠ ŘÍMOV

OD 17.3.2020 JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENE MŠ ŘÍMOV


Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví
pozvánka ZO 18/2020 Římov

dne 17.3.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


Veřejná vyhláška - plocha pro bydlení Horní Římov
Povodňový plán obce Římov

Obec Římov zpracovala nový Digitální povodňový plán obce, který je v souladu s digitálním povodňovým plánem ORP České Budějovice a Jihočeského kraje. Digitální povodňový plán lze nalézt online v systému POVIS
http://jihocesky.dppcr.cz/web_545007/


pozvánka ZO 17/2020 Římov

dne 17.2.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


pozvánka ZO mimořádné Římov

dne 6.2.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
pozvánka ZO 160/2020 Římov

dne 14.1.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP Římov
pozvánka ZO 15/2019 Římov

dne 17.12.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení
E.ON - upozornění na odstávku
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 14.11.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Ukončení svozu biopolenic v roce 2019

Dne 20.11.2019 se uskuteční poslední svoz biopopelnic


Oznámení
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP Římov
Oznámení - pozemkový úřad
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 15.10.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


veřejná vyhláška ZÚR
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku tzv. obálkovou metodou


Oznámení
pozvánka ZO 12 Římov

dne 10.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO 11 Římov

dne 12.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


NABÍDKA PACHTU POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Oznámení a návrhu stanovení místní úpravy provozu
Výzva a zadávací dokumentace k výběrovénu řízení

Obec Římov zveřejnuje výzvu pro možnost podání nabídek k výběrovému řízení . Podrobnější informace a další podklady je možno obdržet na obecním úřadě.


Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy
pozvánka ZO 9 Římov

dne 11.6.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Výsledky voleb do Evropského parlamentu
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018
pozvánka ZO 7 Římov

dne 14.5.2019 od 18,00 se v zasedacím v kulturním zařízení Pod Ořechem


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do Evropského parlamentu 2019

jmenování zapisovatele


pozvánka ZO 7 Římov

dne 16.4.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy
Volby do Evropského parlamentu 2019
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem provozní chatky na Hamru


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


Výzva o uložení písemnosti
pozvánka ZO Římov

dne 12.3.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Opatření obecné povyhy - stanovení přechodné úpravy provozu
Svoz bioodpadu v roce 2019

Dne 13.3 2019 bude zahájen svoz biopopelnic pro letošní rok a následně každou lichou středu


Výzva - úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška s návrhem obecné povahy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 13.2.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Pozvánka k projednání 1.návrhu pozemkových úprav v Římově
Oznámení o konání zasedání zastzpitelstva Jčk
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jčk
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 15.1.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Římov
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO/3/2018 Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění dodatku smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku - směna pozemků


pozvánka ZO Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


zasedání zastupitelstva Jčk
Zveřejnění výběrové řízení s aukcí
pozvánka na ustavující schůzi ZO Římov

dne 31.10.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Výsledky voleb 2018
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 19.9.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 15.8.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Oznámení o konání řádných voleb do ZO konaných ve dnech 5 a 6 října 2018
prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na " prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách"


Stavební úpravy domu č.p.68 v Římově

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na č.p.68 v Římově"


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Veřejná vyhláška

o vydání změny č.1 územního plánu obce Římov


pozvánka ZO Římov

dne 18.7.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění přechodné úpravy provozu
Zveřejnění dražební vyhlášky
PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 20.6.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


zasedání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO Římov

dne 16.5.2018 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskuteční


OÚ ŘÍMOV V PONDĚLÍ 7.5.2018 Z DŮVODU DOVOLENÉ ZAVŘENO
Zveřejnění veřejné vyhlášky - finanční úřad
Zveřejnění porovnání všechz položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Římov zveřejňuje smlouvu o poskytnutí dotace mazi SMO Pomalší a Novohradsko_Doudlebsko, z.s.


Informace a uveřejnění seznamu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejňuje


pozvánka ZO Římov

dne 18.4.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Komplexní pozemkopvé úpravy v Římově

oznámení o vyložení soupisu nmároků vlastníků pozemků a nahlédnutí do spisu


II. kolo prezidentských voleb 2018

ve dnech 26.1 a 27.1.2018 se uskuteční II kolo prezidentských voleb.Všichnin oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.


Výsledky voleb I. kola prezidentských voleb
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finannční úřad pro jihočeský kraj zveřejňuje informaci


ZMĚNY V ÚHRADÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2017
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Zveřejnění záměru

Obec Římov zveřejňuje návrh č.9 dodatku k provozovatelské smlouvě vodohospodářského majetku se spol. Čevak


Návrh rozpočtu Pomalší a střednědobého výhledu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění návrhu rozpočtu SMO Pomalší
Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností
zveřejnění návrhu změny č.1 ÚP Římov
NAŘÍZENÍ OBCE Č.5/2017
Veřejná vyhláška
veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemností ...


Kladiny - prodloužení vodovodu a kanalizace

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "Kladiny - prodloužení kanalizace a vodovodu"


Výzva a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu

Obec Římov zveřejňuje výzvu a zadávací dokumentaci na akci " Římov -dopravní automobil s přívěsem nákladním"


Výběrové řízení ZŠ Římov

zveřejnění dodatku zadávací dokumentace


Stavební úpravy podkroví ZŠ Římov

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy podkroví ZŠ Římov"


Územní rozhodnutí -veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Úřední deska - archiv změn