Úřední deska
Oznámení

v příloze zveřejňujeme informační leták pro vyhlášení nálezu koťěte ze včerejšího dne.


Pozvánka na ZO Římov dne 19.6.2024

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


pozvánka krajské zastupitelstvo
Výsledky voleb do EP v Římově
oznámení o bezproudí 20-6-2024

dne 20.6.2024 bude ve velké části Římava bezroudí zejména Na Hájcích a Želivy


Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2023 - Čevak
Pozvánka na ZO Římov dne 15.5.2024

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


Přijímací řízení do ZŠ a MŠ Římov
Volby do EP 2024 - počet členů volební komise

Obec Řémov zveřejňuje informaci o počtu členů volební komise


oznámení o bezproudí 13-5-2024

dne 13.5.2024 bude ve velké části Římava bezroudí.


očování psů v Římově a osadách

dne 4.5.2024 se uskuteční v Římově a osadách každoroční očkování psů. Časy a místa jsou v přiloženách letácích.


Římovská jarní pouť a koncert Jaroslava Svěceného

dne 4.5.2024 se od 17,00 uskuteční v amitech kostele sv. Ducha v Římově houslový koncert pana Jaroslava Svěceného . Dne 5.5.2024 bude v Římově slavná jarní pouť . Program ve v přípohách


Zveřejnnění záměru promájmu pozemků z majetku obce

Obec Římov zveřejňuje zámery na pronájmy části pozemků v obci a to v lokalitě Na Hájcích také část prostoru před římovskou hospodou


pozvánka krajské zastupitelstvo
Pozvánka na ZO Římov dne 17.4.2024

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


Volby do Evropského parlamentu - zveřejnění
velikonoce 2024

v příloze naleznete rozpis velikončích bohoslužeb a další va www.farnostrimov.cz


uzavírka Ločenice

oprava komunikace v Ločenicích - uzavírka a náhradní autobusová doprava


uzavírka Strážkovice

od 18.3 - 28.4.2024 uzavřena komunikace Řevnovice - Strážkovice . Objízdné trasy v příloze


Pozvánka na ZO Římov dne 20.3.2024

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


Jarní svoz velkoobjemového odpadu v Římově

v sobotu dne 23.3.2024 se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu


Opatření obecné povyha - stanovení přechodné úpravy provozu
Aukční vyhláška
oznámení o bezproudí 18-3-2024
oznámení o bezproudí 1-3-2024
obec Komařice vodovod
Opatření obecné povahy
zveřejnění zámeru pronájmu Římov

Obec Římov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Římov . Jedná se o provozní chatku na tábořišti a Hamr a provozování kempu Hamr


Pozvánka na ZO Římov dne 14.2.2024

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


MASOPUSTNÍ ÚTERÝ

Dne 13.2.2024 se v sále římovské hospody uskuteční " masopustní veselí" se začátkem od 19,00


ŘÍMOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

Dne 11.2.2024 se od 14,30 uskuteční v sdále římovské hospody dětský karneval se spoustou zábany a her s Pepou Maxou


Římovská masopustní koleda

dne 10.2.2024 se v Římově uskuteční tradiční slaměnná a růžičková koleda .Začátek kolegy je plánován na 8,00


zveřejnění zámeru pronájmu

Obec Římov zveřejňuje záměr směny pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finanční úžad pro JčK Vás informuje


OBECNÍ REPREZENTAČNÍ PLES OBCE ŘÍMOV

Obec a obecní úřad si Vás dovoluje pozvat na reprezentační ples obce dne 27.1.2024 od 19,00
Rezervace míst ne tel. 387987236 popř. mail starosta@rimov.cz


VEŘEJBÁ VYHLÁŠKA
O ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK

DNE 29.12 SE TRADIČNĚ USKUTEČNÍ V SÁLE ŘÍMOVSKÉ HOSPODY


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - AUKCE
OBECNÍ ÚŘAD - DOVOLENÁ

OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN Z DŮVODU DOVOLENÉ - OTEVŘENO 2.1.2024


zveřejnění zámeru pronájmu Římov

Obec Římov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Římov


prodej kaprů v Římově

Dne 21.12 2023 se od 8,300 do cca 10,00 uskuteční vánoční prodej kaprů


veřejná vyhláška uložení písemnosti
Pozvánka na ZO Římov dne 13.12.2023

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


pozvánka krajské zastupitelstvo
státní pozemkový úřad - rozhodnutí

návrh komplerxních pozemkových úprav- odvolání


zveřejnění zámeru pronájmu

Obec Římov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k.ú.Dolní Stropnice


PODZIMNÍ VELKOOBJEMOVÝ SVOZ V ŘÍMOVA

DNE 11.11.2023 SE USKUTEČNÍ VELKOOBJEMOVÝ SVOZ ODPADU
CO LZE A NELZE JE V PŘÍLOZE


Pozvánka na ZO Římov dne 15.11.2023

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání ZO ŘÍMOV


bezproudí v Dolní Stropnice

dne 28.11.2023 bude téměř celý den v Dolní Stropnici bezproudí od 8,00 do 12,00 - zejména v chatových oblastech


bezproudí v Dolní Stropnice

dne 21.11.2023 bude téměř celý den v Dolní Stropnici bezproudí od 8,00 do 12,00 - zejména v chatových oblastech


Sběr šatstva a dalších potřebných věcí

dne 5.11.2023 se od 8,00-11,00 2023 se v kulturním zařízení Pod Ořechem uskuteční sbětr pro DIAKONII


pozvánka krajské zastupitelstvo
OBECNÍ ÚŘAD DNE 27.10.2023 ZAVŘENO
bezproudí v Dolní Stropnice

dne 24.10.2023 bude téměř celý den v Dolní Stropnici bezproudí od 8,00 do 12,00 - na vybraných č.p


pozvánka krajské zastupitelstvo
Pozvánka na ZO Římov dne 18.10.2023

............ od 18,00 se v sále zasedací místnosti OÚ Římov uskuteční pravidelné zasedání


INFORMACE GWBUS O ZAJIŠTĚNÍ OBSLUŽNOSTI V DOBĚ OPRAVY KOMUNIKACE MOKRÝ LOM - BRANIŠOVICE

OD 30.9.2023 DO KONCE ŘÍJNA BUDE VE 2. ETAPÁCH UZAVŘENA KOMUNIKACE MEZI MOKRÝM LOMEM A BRANIŠOVICEMI.
OBSLUŽNOST OBYVATEL A CESTUJÍCÍCH Z BRANIŠOVIC JE ZAJIŠTĚNA SPOLEČNOSTÍ GWBUS - MIKROBUSEM .
VYJMA RANNÍHO SPOJE DO Č.B. A VEČERNÍHO POSLEDNÍHO SPOJE Z Č.B. A VÍKENDŮ BUDOU LIDÉ ZE ZASTÁVKY V BRANIŠOVICÍCH DOPRAVOVÁNÍ JAK VE SMĚRU DO ŘÍMOVA (NÁSLEDNĚ PŘESTOUPÍ) TAK I SMĚR BESEDNICE.
ŘÍMOVSKÝCH OBYVATEL SE DOTKNE POUZE OBJÍŽĎKA DLE PŘILOŽENÉHO DIO


veřejná vyhláška uložení písemnosti
zveřejnění zámeru

Obec Římov zveřejňuje záměr k prodeji pozemku v k.ú.Dolní Stropnice


bezproudí v Dolní Stropnic1

dne 6.10.2023 bude téměř celý den v Dolní Stropnici bezproudí od 8,00 do 12,00


bezproudí v Dolní Stropnice

dne 3.10.2023 bude téměř celý den v Dolní Stropnici bezproudí od 8,00 do 12,00


zveřejnění zámeru směny

Obec Římov zveřejňuje záměr směny pozemku v k.ú.Dolní Stropnice


Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ
Pozvánka na ZO Římov dne 20.9.2023

............ od 18,00 se v zasedacím sále OÚv Římově uskuteční pravidelná schůze ZO


pozvánka na zasedání krajského zastuipitelstva
zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
bezproudí v Kladinách

dne 8.9.2023 bude téměř celých Kladinách bezproudí od 8,00 do 12,00


Pozvánka na ZO Římov dne 22.8.2023

............ od 18,00 se v sále hospody v Dolní Stropnici uskuteční pravidelní schůze ZO


SPÚ - oznámení o změně BPEJ
Opatření obecné povahy 1_2023
betproudí v Branišovicích

dne 9.8.2023 bude téměv celých Branišovich bezproudí


uzavírka Mokrý Lom_Branišovice

od 31.7 -12.8.2023 a pak 13.8-24.8.2023 bude úplná uzavírka sil.III. tř/15526 , v příloze objízné trasy


EKOKOM tředění v roce 2022

v příloze je certifikát od společnosti EKOKOM a také množství vytříděného odpadu


Pozvánka na ZO Římov dne 26.7.2023

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


aktualizace BPEJ zveřejnění
opatření obecné povahy č.1_2023
veřejná vyhláška
pozvánka na zasedání krajského zastuipitelstva
Pozvánka na ZO Římov dne 21.6.2023

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


Usnesení - zveřejnění
stenovení místní přechodové úpravy

od 5.6.2023 do 18.6.2023 uzavřena silnice Plav - Roudné


zveřejnění zámeru prodeje
zveřejnění zámeru prodeje
očkování psů v Římově a osadách

dne 27.5.2023 se v Římově a okolních osadách uskuteční každoroční očkování psů.


SPÚ - oznámení o podaných odvoláních do rozhodnutí schváílení návrhu komplexních pozemkových úprav.
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 18.5.2023 Branišovice
finanční úřad - veřejná vyhláška
Pozvánka na ZO Římov dne 12.4.2023

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 18.4.2023 Římov
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 11.4.2023 Římov
jarní svoz velkoobjemového odpadu

dne 25.3.2023 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
co se vybírá je v přiloženém letáku


pozvánka na zasedání krajského zastuipitelstva
Rozhodnutí - komplexní PÚ Římov
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 6.4.2023 Branišovice
pronájem nebytových prostorů - HAMR
zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby
Pozvánka na ZO Římov dne 15.2.2023

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


výsledky voleb prezidenta II.kolo
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenství
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 30.1.2023
výsledky voleb prezidenta I.kolo
veřejná vyhláška
veřejná vyhláška
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 18.1.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrickém energie 17.1.2023
Pozvánka na ZO Římov dne 11.1.2023

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


komplexní pozemkové úpravy - zápis ze závěrečného jednání
změna ÚP Č.6 Dolní Třebonín
Pozvánka na ZO Římov dne 14.12.2022

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


Volby prezident ČR

jmenování zapisovatele do prezidentských voleb


předvánoční nabídka říímovských akcí

připravili jsme pro vás - zozsvícení vánočního stromu, římovské putování za sv.Mikálášem, a adventní setkání pod Ořechem


Volby prezident ČR

Stanovení počtu členů okrskové volební komise a sídle volebního okrsku


Pozvánka na ZO Římov dne 16.11.2022

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


okresní soud v Českém Krumlově zveřejňuje .......
sbírka Diakonie Broumov

ve spolupráci s diakonií Broumov se uskuteční dne 15.11.20222 od 17,00 sběr zachovalých oděvů a všeho potřebného. Více v přiloženém letáčku


Jihočeský kraj ve spolupráci s obcí Římov podporuje rodiny s dětmi a poživatele starobního a invalidního důchodu

v přloženém letáku se více dozvíte o možnosti požádat na podatelně obecního úřadu


pozvánka na ustavující schůzi ZO Římov

dne 20.10.2022 se uskuteční od 18,00 v zasedacím sále OÚ Římov ustavující schůze ZO Římov


Oznámení o přerušení dodávka elektrické energie

Dne 31.10.2022 od 8,00 do 15.00 v Branišovicích u Římova bude přerušení dodávky el. energie


Oznámení o zahájení společného řízení stavby vodního díla
výsledky voleb do senátu parlamenti ČR v Římově ( I.kolo)
výsledky voleb 2022 do zastupitelstva obce Římov
ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ Z DŮVODU UZAVÍRKY SILNICE BERSDNICE - LOČENICE

V přílohách zveřejňujeme oznámení spol. GW BUS


Pozvánka na ZO Římov dne 12.9.2022

............ od 18,00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


výběrové řízení na modernizací vytápění v obj. č.p.68 náměstí J.gurreho ,Římov
pozvánka na zesedání okrskové volební komise
Oznámení o přerušení dodávka elektrické energie

Dnen 12.9.2022 odm 8,00 do 15.00v Horních Vescích


DNE 15.8.2022 OÚ uzavřen

Dne 15.8.2022 obecní úřad z důvodu dovoleném uzavřen . Další úřední ssden je 17.8.222


jmenování zapisovatele pro volby 2022
oznámení o konaní zastupitelstva Jčk
Pozvánka na ZO Římov dne 16.8.2022

............ od 18,00 v Dolní Stropnici v sále hospody


Oznámení o konání voleb

ve dnech 23.9 - 24-9.2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a do senátu Parlamentu ČR


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Pozvánka na ZO Římov dne 12.7.2022
obecní úřad uazavřen

ve dnech 3-7.7.2022 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen


Prodložení uzavírky Plav - Roudné
Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Pozvánka na ZO Římov dne 14.6.2022
oznámení o konaní zastupitelstva Jčk
Pozvánka na ZO Římov dne 17.5.2022
Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Pronájem drobné provozovny v Římově
Pronájem pozemku v Římově
Pronájem pozemku v Římově
Finanční úřad - veřejná vyhláška
Komplexní pozemkové úpravy Římov - oznámení o vystavení návrhu
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

uzavření kozákova mostu - oprava


Oznámení o konání schůze ZO Římov
Rozhodnutí hejtmana Jčk 1_2022 vyhlášení období sucha
materiální sbírka - pomoc Ukrajině

Obec Římov bude v sobotu 19.3.2022 od 9do 11 hod pořádart nateriální sbírku pro Ukrajinu . Akce se uskuteční v sále Pod Ořechem. Nejvíce poptané věci jsou obsaženy v příloze.


svoz biopopelnic v roce 2022

v ptek 18.3.2022 a pak následně kažý pátek za 14 dnů bude probíhat svoz biopopelnic


Pozvánka na ZO 42_2022 obce Římov

dne 15.3.2022 od 18,00 se v zasedacím sále obce Římov uskuteční zasedání zastupitelstva obce


Opatření obecné povahy - uzavírka
Silnice ve směru České Budějovice -ulice Plavská uzavřena

ve dnech 28.2-31.5.2022 bude uzavřena silnice III/15529 - v příloze objízné trasy


Pozvánka na ZO 41_2022 obce Římov

dne 15.2.2022 od 18,00 se v zasedacím sále obce Římov uskuteční zasedání zastupitelstva obce


MZE - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Nabídka pronájmu - provozní chatka Římov , Hamr
Veřejná vyhláška - změna ÚP Římov č.2
zveřejnění informace Finančního úřadu
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.1.2022 Římov

Vypnutá oblast: velká část Římova včetně osad
Dne 31.1.2022


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.1.2022

Vypnutá oblast: část osady Branišovice
dne 28.14.2022


ZMĚNA KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Schůze zastupitelstva obce se uskuteční dne 12.1.2022 od 18.00 v zasedacím sále obecního úřadu v Římově


Výdej popelnic na tříděný odpad

V neděli 9.1.2022 od 8.00 do 11,00 se v kult. zařízení Pod Ořechem budou vydávat občanům popelnice na tříděný odpad


zveřejnění - směna pozemku záměr
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Galerie Římov

Dne 10.9.2021 bude od 18,00 otevřena galerie věnována - 100 let založení TJ Sokol Římov


Rock v Dolní Stropnici
Pozvánka na ZO 36_2021 obce Římov

dne 14.9.2021 se v zasedacím sále obce Římov


Veřejná vyhláška - oznámení místa a doby konání veřejného projednání změny č.2 ÚP Římov

dne 1.102021 od 17,00 se v kulturním zařízení Pod Ořechem uskuteční


Římovský běh pro úsměv

dne 4.9.2021 se na starém fotbalovém hřišti uskuteční krásná benefiční akce - program a pozvání v příloze


volby 2021

jmenování zapisovatele


směna pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
volby 2021

obecní úřad zveřejňuje týkající se voleb do Poslanecké sněmovny ČR


Pozvánka na ZO 35_2021 obce Římov

dne 13.7.2021 se v sále hostince v Dolní Stropnici


Rozhodnutí veřejná vyhláška
Pozvánka na ZO 34_2021 obce Římov

dne 13.7.2021 se v zasadacím sále obecního úžadu uskuteční


oznámení o ukončení aktualizace BPEJ
Oznámení o konání ZK
Pozvánka na ZO 33_2021 obce Římov

dne 15.6.2021 se v zasadacím sále obecního úžadu uskuteční


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
směna pozemku záměr
směna pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
prodej pozemku záměr
Oznámení ZK
Pozvánka na ZO Římov dne 18.5.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
římovská jarní pouť
Nařízení obce č.2/2021
Pozvánka na ZO 31/2021 Římov
MAS Pomalší

žádost o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se rozvoje našeho regionu........


Opatření obecné povahy
Zahájení aktualizace BPEJ
Pozvánka na ZO 30/2021 Římov
Oznámení obce Svatý Jan nad Malší - nájemcům hrobových míst
Pronájem nebytových prostor - Hamr
Pronájem předzahrádky Římov
Pronájem pozemku Římov
Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva

Proběhne v obci ve dnech 25.5.2021 - 26.5.2021


Pozvánka na ZO 29/2021 Římov
Sbírka - Diakonie Broumov
Pozvánka na ZO 28/2021 Římov
oznámení o uložení písemnosti
pozvánka ZO 27/2021 Římov
pozvánka ZO 26/2020 Římov

dne 8.12.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Prodej pozemku v Římově
Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO 24/2020 Římov

dne 10.11.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


co když..........

v příloze informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19 pro vaše další využití směrem k veřejnosti.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Omezení úředních hodin

Úřední hodiny OÚ Římov jsou omezeny , neodkladné záležitosti nutno dohodnout schůzku po telefonu či mailu


pozvánka ZO 24/2020 Římov

dne 14.10.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Výsledky voleb Římov
pozvánka ZO 23/2020 Římov

dne 15.9.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
Prodej pozemku v Kladinách - záměr
Veřejná vyhláška o doručení a zveřejnění návrhu změny č.2 ÚP Římov
zveřejnění seznamu dle katastrálního zákona
Oznámení o projednání - územní studie "plocha pro bydlení Horní Římov 4A,4B a 4C "
jmenování zapisovatele pro volby do zastupitekstev krajů
pozvánka ZO 22/2020 Římov

dne 18.8.2020 od 18,00 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskutečni


ve dnech 10.8 - 14.8.2020 oebecní úřad z důvodu dovolené uzavřen
Čevak - dodatek k provozovatelské smlouvě č.11
Směna pozemků v Dolní Stropnici
Prodej pozemku v Branišovicích u Římova
Prodej pozemku v Římově
Volby 2020 - do zastupitelstva kraje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výzva k odstanění vozidla na pozemní komunikaci v obci Římov
pozvánka ZO 20/2020 Římov

dne 14.7.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
Dočasné omezení otevíracích hodin pošty v Římově
pozvánka ZO 20/2020 Římov

dne 16.6.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


vakcinace psů v Římově

dne 12.6.2020 se v Římově a okolních osadách uskuteční vakcinace psů


ZŠ a MŠ Římov znovuotevření

Dne 25.5.2020 bude zase v provozu naše ZŠ a MŠ včetně kuchyně


Čevak - porovnání všech položek kalkulace pro obec Římov
Veřejná vyhláška - sdělení finančního úřadu
pozvánka ZO 19/2020 Římov

dne 12.5.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


ZŠ a MŠ Římov zápis k předškolnímu vzdělávání
Pronájem provozní chatky na Hamru
Pronájem části pozemku v k.ú. Římov
rozhodnutí hejtmanky Jčk
nařízení hejtmanky Jčk
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŘÍMOV
Veřejná vyhláška - plocha pro bydlení Horní Římov- aktualizované znění
Pokyn hejtmanky Jčk
nařízení hejtmanky Jčk
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŘÍMOV
UZAVŘENÍ MŠ ŘÍMOV

OD 17.3.2020 JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENE MŠ ŘÍMOV


Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví
pozvánka ZO 18/2020 Římov

dne 17.3.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


Veřejná vyhláška - plocha pro bydlení Horní Římov
Povodňový plán obce Římov

Obec Římov zpracovala nový Digitální povodňový plán obce, který je v souladu s digitálním povodňovým plánem ORP České Budějovice a Jihočeského kraje. Digitální povodňový plán lze nalézt online v systému POVIS
http://jihocesky.dppcr.cz/web_545007/


pozvánka ZO 17/2020 Římov

dne 17.2.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


pozvánka ZO mimořádné Římov

dne 6.2.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
pozvánka ZO 160/2020 Římov

dne 14.1.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP Římov
pozvánka ZO 15/2019 Římov

dne 17.12.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení
E.ON - upozornění na odstávku
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 14.11.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Ukončení svozu biopolenic v roce 2019

Dne 20.11.2019 se uskuteční poslední svoz biopopelnic


Oznámení
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP Římov
Oznámení - pozemkový úřad
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 15.10.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


veřejná vyhláška ZÚR
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku tzv. obálkovou metodou


Oznámení
pozvánka ZO 12 Římov

dne 10.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO 11 Římov

dne 12.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


NABÍDKA PACHTU POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Oznámení a návrhu stanovení místní úpravy provozu
Výzva a zadávací dokumentace k výběrovénu řízení

Obec Římov zveřejnuje výzvu pro možnost podání nabídek k výběrovému řízení . Podrobnější informace a další podklady je možno obdržet na obecním úřadě.


Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy
pozvánka ZO 9 Římov

dne 11.6.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Výsledky voleb do Evropského parlamentu
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018
pozvánka ZO 7 Římov

dne 14.5.2019 od 18,00 se v zasedacím v kulturním zařízení Pod Ořechem


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do Evropského parlamentu 2019

jmenování zapisovatele


pozvánka ZO 7 Římov

dne 16.4.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy
Volby do Evropského parlamentu 2019
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem provozní chatky na Hamru


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


Výzva o uložení písemnosti
pozvánka ZO Římov

dne 12.3.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Opatření obecné povyhy - stanovení přechodné úpravy provozu
Svoz bioodpadu v roce 2019

Dne 13.3 2019 bude zahájen svoz biopopelnic pro letošní rok a následně každou lichou středu


Výzva - úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška s návrhem obecné povahy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 13.2.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Pozvánka k projednání 1.návrhu pozemkových úprav v Římově
Oznámení o konání zasedání zastzpitelstva Jčk
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jčk
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 15.1.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Římov
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO/3/2018 Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění dodatku smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku - směna pozemků


pozvánka ZO Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


zasedání zastupitelstva Jčk
Zveřejnění výběrové řízení s aukcí
pozvánka na ustavující schůzi ZO Římov

dne 31.10.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Výsledky voleb 2018
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 19.9.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 15.8.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Oznámení o konání řádných voleb do ZO konaných ve dnech 5 a 6 října 2018
prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na " prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách"


Stavební úpravy domu č.p.68 v Římově

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na č.p.68 v Římově"


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Veřejná vyhláška

o vydání změny č.1 územního plánu obce Římov


pozvánka ZO Římov

dne 18.7.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění přechodné úpravy provozu
Zveřejnění dražební vyhlášky
PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 20.6.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


zasedání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO Římov

dne 16.5.2018 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskuteční


OÚ ŘÍMOV V PONDĚLÍ 7.5.2018 Z DŮVODU DOVOLENÉ ZAVŘENO
Zveřejnění veřejné vyhlášky - finanční úřad
Zveřejnění porovnání všechz položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Římov zveřejňuje smlouvu o poskytnutí dotace mazi SMO Pomalší a Novohradsko_Doudlebsko, z.s.


Informace a uveřejnění seznamu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejňuje


pozvánka ZO Římov

dne 18.4.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Komplexní pozemkopvé úpravy v Římově

oznámení o vyložení soupisu nmároků vlastníků pozemků a nahlédnutí do spisu


II. kolo prezidentských voleb 2018

ve dnech 26.1 a 27.1.2018 se uskuteční II kolo prezidentských voleb.Všichnin oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.


Výsledky voleb I. kola prezidentských voleb
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finannční úřad pro jihočeský kraj zveřejňuje informaci


ZMĚNY V ÚHRADÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2017
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Zveřejnění záměru

Obec Římov zveřejňuje návrh č.9 dodatku k provozovatelské smlouvě vodohospodářského majetku se spol. Čevak


Návrh rozpočtu Pomalší a střednědobého výhledu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění návrhu rozpočtu SMO Pomalší
Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností
zveřejnění návrhu změny č.1 ÚP Římov
NAŘÍZENÍ OBCE Č.5/2017
Veřejná vyhláška
veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemností ...


Kladiny - prodloužení vodovodu a kanalizace

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "Kladiny - prodloužení kanalizace a vodovodu"


Výzva a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu

Obec Římov zveřejňuje výzvu a zadávací dokumentaci na akci " Římov -dopravní automobil s přívěsem nákladním"


Výběrové řízení ZŠ Římov

zveřejnění dodatku zadávací dokumentace


Stavební úpravy podkroví ZŠ Římov

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy podkroví ZŠ Římov"


Územní rozhodnutí -veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Úřední deska - archiv změn