Úřední deska
Omezení úředních hodin

Úřední hodiny OÚ Římov jsou omezeny , neodkladné záležitosti nutno dohodnout schůzku po telefonu či mailu


Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Sobota 24.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Vesce
Dne 3.5.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Betlém, Felixovo nábřeží
Dne 3.5.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: K Přehradě, Krumlovská, Svatojanská, U Kaplě, Želivy
Dne 29.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Školní
Dne 29.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Chaty
Dne 28.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: K Přehradě
Dne 28.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Betlém, Třeboňská, K Přehradě
Dne 27.4.2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: Betlém, Do Boru, Hasičská, Krumlovská, Průběžná, Slunečná, Svatojanská, U Kaple
Dne 27.4.2021


Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Pozvánka na ZO 30/2021 Římov
Oznámení obce Svatý Jan nad Malší - nájemcům hrobových míst
Pronájem nebytových prostor - Hamr
Pronájem předzahrádky Římov
Pronájem pozemku Římov
Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva

Proběhne v obci ve dnech 25.5.2021 - 26.5.2021


Pozvánka na ZO 29/2021 Římov
Sbírka - Diakonie Broumov
Pozvánka na ZO 28/2021 Římov
pozvánka ZO 27/2021 Římov
pozvánka ZO 26/2020 Římov

dne 8.12.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Prodej pozemku v Dolní Stropnici
Prodej pozemku v Římově
Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO 24/2020 Římov

dne 10.11.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


co když..........

v příloze informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19 pro vaše další využití směrem k veřejnosti.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Omezení úředních hodin

Úřední hodiny OÚ Římov jsou omezeny , neodkladné záležitosti nutno dohodnout schůzku po telefonu či mailu


pozvánka ZO 24/2020 Římov

dne 14.10.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Výsledky voleb Římov
pozvánka ZO 23/2020 Římov

dne 15.9.2020 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov


Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
Prodej pozemku v Kladinách - záměr
Veřejná vyhláška o doručení a zveřejnění návrhu změny č.2 ÚP Římov
zveřejnění seznamu dle katastrálního zákona
Oznámení o projednání - územní studie "plocha pro bydlení Horní Římov 4A,4B a 4C "
jmenování zapisovatele pro volby do zastupitekstev krajů
pozvánka ZO 22/2020 Římov

dne 18.8.2020 od 18,00 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskutečni


ve dnech 10.8 - 14.8.2020 oebecní úřad z důvodu dovolené uzavřen
Čevak - dodatek k provozovatelské smlouvě č.11
Směna pozemků v Dolní Stropnici
Prodej pozemku v Branišovicích u Římova
Prodej pozemku v Římově
Volby 2020 - do zastupitelstva kraje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výzva k odstanění vozidla na pozemní komunikaci v obci Římov
pozvánka ZO 20/2020 Římov

dne 14.7.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Oznámení obce - konání zastupitelstva Jčk
Dočasné omezení otevíracích hodin pošty v Římově
pozvánka ZO 20/2020 Římov

dne 16.6.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


vakcinace psů v Římově

dne 12.6.2020 se v Římově a okolních osadách uskuteční vakcinace psů


ZŠ a MŠ Římov znovuotevření

Dne 25.5.2020 bude zase v provozu naše ZŠ a MŠ včetně kuchyně


Čevak - porovnání všech položek kalkulace pro obec Římov
Veřejná vyhláška - sdělení finančního úřadu
pozvánka ZO 19/2020 Římov

dne 12.5.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


ZŠ a MŠ Římov zápis k předškolnímu vzdělávání
Pronájem provozní chatky na Hamru
Pronájem části pozemku v k.ú. Římov
rozhodnutí hejtmanky Jčk
nařízení hejtmanky Jčk
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŘÍMOV
Veřejná vyhláška - plocha pro bydlení Horní Římov- aktualizované znění
Pokyn hejtmanky Jčk
nařízení hejtmanky Jčk
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŘÍMOV
UZAVŘENÍ MŠ ŘÍMOV

OD 17.3.2020 JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENE MŠ ŘÍMOV


Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví
pozvánka ZO 18/2020 Římov

dne 17.3.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


Veřejná vyhláška - plocha pro bydlení Horní Římov
Povodňový plán obce Římov

Obec Římov zpracovala nový Digitální povodňový plán obce, který je v souladu s digitálním povodňovým plánem ORP České Budějovice a Jihočeského kraje. Digitální povodňový plán lze nalézt online v systému POVIS
http://jihocesky.dppcr.cz/web_545007/


pozvánka ZO 17/2020 Římov

dne 17.2.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


pozvánka ZO mimořádné Římov

dne 6.2.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
pozvánka ZO 160/2020 Římov

dne 14.1.2020 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku v k.ú. Branišovice u Římova


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP Římov
pozvánka ZO 15/2019 Římov

dne 17.12.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení
E.ON - upozornění na odstávku
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 14.11.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Ukončení svozu biopolenic v roce 2019

Dne 20.11.2019 se uskuteční poslední svoz biopopelnic


Oznámení
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP Římov
Oznámení - pozemkový úřad
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 15.10.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


veřejná vyhláška ZÚR
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku tzv. obálkovou metodou


Oznámení
pozvánka ZO 12 Římov

dne 10.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO 11 Římov

dne 12.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


NABÍDKA PACHTU POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Oznámení a návrhu stanovení místní úpravy provozu
Výzva a zadávací dokumentace k výběrovénu řízení

Obec Římov zveřejnuje výzvu pro možnost podání nabídek k výběrovému řízení . Podrobnější informace a další podklady je možno obdržet na obecním úřadě.


Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy
pozvánka ZO 9 Římov

dne 11.6.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Výsledky voleb do Evropského parlamentu
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018
pozvánka ZO 7 Římov

dne 14.5.2019 od 18,00 se v zasedacím v kulturním zařízení Pod Ořechem


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do Evropského parlamentu 2019

jmenování zapisovatele


pozvánka ZO 7 Římov

dne 16.4.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy
Volby do Evropského parlamentu 2019
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem provozní chatky na Hamru


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


Výzva o uložení písemnosti
pozvánka ZO Římov

dne 12.3.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Opatření obecné povyhy - stanovení přechodné úpravy provozu
Svoz bioodpadu v roce 2019

Dne 13.3 2019 bude zahájen svoz biopopelnic pro letošní rok a následně každou lichou středu


Výzva - úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška s návrhem obecné povahy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 13.2.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Pozvánka k projednání 1.návrhu pozemkových úprav v Římově
Oznámení o konání zasedání zastzpitelstva Jčk
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jčk
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 15.1.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Římov
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO/3/2018 Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění dodatku smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku - směna pozemků


pozvánka ZO Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


zasedání zastupitelstva Jčk
Zveřejnění výběrové řízení s aukcí
pozvánka na ustavující schůzi ZO Římov

dne 31.10.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Výsledky voleb 2018
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 19.9.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 15.8.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Oznámení o konání řádných voleb do ZO konaných ve dnech 5 a 6 října 2018
prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na " prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách"


Stavební úpravy domu č.p.68 v Římově

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na č.p.68 v Římově"


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Veřejná vyhláška

o vydání změny č.1 územního plánu obce Římov


pozvánka ZO Římov

dne 18.7.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění přechodné úpravy provozu
Zveřejnění dražební vyhlášky
PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 20.6.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


zasedání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO Římov

dne 16.5.2018 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskuteční


OÚ ŘÍMOV V PONDĚLÍ 7.5.2018 Z DŮVODU DOVOLENÉ ZAVŘENO
Zveřejnění veřejné vyhlášky - finanční úřad
Zveřejnění porovnání všechz položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Římov zveřejňuje smlouvu o poskytnutí dotace mazi SMO Pomalší a Novohradsko_Doudlebsko, z.s.


Informace a uveřejnění seznamu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejňuje


pozvánka ZO Římov

dne 18.4.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Komplexní pozemkopvé úpravy v Římově

oznámení o vyložení soupisu nmároků vlastníků pozemků a nahlédnutí do spisu


II. kolo prezidentských voleb 2018

ve dnech 26.1 a 27.1.2018 se uskuteční II kolo prezidentských voleb.Všichnin oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.


Výsledky voleb I. kola prezidentských voleb
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finannční úřad pro jihočeský kraj zveřejňuje informaci


ZMĚNY V ÚHRADÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2017
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Zveřejnění záměru

Obec Římov zveřejňuje návrh č.9 dodatku k provozovatelské smlouvě vodohospodářského majetku se spol. Čevak


Návrh rozpočtu Pomalší a střednědobého výhledu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění návrhu rozpočtu SMO Pomalší
Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností
zveřejnění návrhu změny č.1 ÚP Římov
NAŘÍZENÍ OBCE Č.5/2017
Veřejná vyhláška
veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemností ...


Kladiny - prodloužení vodovodu a kanalizace

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "Kladiny - prodloužení kanalizace a vodovodu"


Výzva a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu

Obec Římov zveřejňuje výzvu a zadávací dokumentaci na akci " Římov -dopravní automobil s přívěsem nákladním"


Výběrové řízení ZŠ Římov

zveřejnění dodatku zadávací dokumentace


Stavební úpravy podkroví ZŠ Římov

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy podkroví ZŠ Římov"


Územní rozhodnutí -veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Úřední deska - archiv změn