Úřední deska
Oznámení - pozemkový úřad
pozvánka ZO 13/2019 Římov

dne 15.10.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


veřejná vyhláška ZÚR
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej pozemku tzv. obálkovou metodou


Oznámení
pozvánka ZO 12 Římov

dne 10.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO 11 Římov

dne 12.9.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


NABÍDKA PACHTU POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Oznámení a návrhu stanovení místní úpravy provozu
Výzva a zadávací dokumentace k výběrovénu řízení

Obec Římov zveřejnuje výzvu pro možnost podání nabídek k výběrovému řízení . Podrobnější informace a další podklady je možno obdržet na obecním úřadě.


Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy
pozvánka ZO 9 Římov

dne 11.6.2019 od 18,00 se v zasedacím sále obecního úřadu uskuteční


Výsledky voleb do Evropského parlamentu
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu změna
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018
pozvánka ZO 7 Římov

dne 14.5.2019 od 18,00 se v zasedacím v kulturním zařízení Pod Ořechem


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do Evropského parlamentu 2019

jmenování zapisovatele


pozvánka ZO 7 Římov

dne 16.4.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


veřejná vyhláška - Opatření obecné povyhy
Volby do Evropského parlamentu 2019
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem provozní chatky na Hamru


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na pronájem


Výzva o uložení písemnosti
pozvánka ZO Římov

dne 12.3.2019 od 18,00 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Opatření obecné povyhy - stanovení přechodné úpravy provozu
Svoz bioodpadu v roce 2019

Dne 13.3 2019 bude zahájen svoz biopopelnic pro letošní rok a následně každou lichou středu


Výzva - úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška s návrhem obecné povahy
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 13.2.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Pozvánka k projednání 1.návrhu pozemkových úprav v Římově
Oznámení o konání zasedání zastzpitelstva Jčk
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jčk
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 15.1.2019 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Římov
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO/3/2018 Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění dodatku smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku - směna pozemků


pozvánka ZO Římov

dne 1411.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


zasedání zastupitelstva Jčk
Zveřejnění výběrové řízení s aukcí
pozvánka na ustavující schůzi ZO Římov

dne 31.10.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


SMĚNA POZEMKÚ

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Výsledky voleb 2018
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku na odprodej


pozvánka ZO Římov

dne 19.9.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 15.8.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Oznámení o konání řádných voleb do ZO konaných ve dnech 5 a 6 října 2018
prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na " prodloužení vodovodu a kanalizace v Kladinách"


Stavební úpravy domu č.p.68 v Římově

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy na č.p.68 v Římově"


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Veřejná vyhláška

o vydání změny č.1 územního plánu obce Římov


pozvánka ZO Římov

dne 18.7.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Zveřejnění přechodné úpravy provozu
Zveřejnění dražební vyhlášky
PRONÁJEM POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


pozvánka ZO Římov

dne 20.6.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


zasedání zastupitelstva Jčk
pozvánka ZO Římov

dne 16.5.2018 se v sále hostince v Dolní Stropnici uskuteční


OÚ ŘÍMOV V PONDĚLÍ 7.5.2018 Z DŮVODU DOVOLENÉ ZAVŘENO
Zveřejnění veřejné vyhlášky - finanční úřad
Zveřejnění porovnání všechz položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Římov zveřejňuje smlouvu o poskytnutí dotace mazi SMO Pomalší a Novohradsko_Doudlebsko, z.s.


Informace a uveřejnění seznamu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejňuje


pozvánka ZO Římov

dne 18.4.2018 se v zasedacím sále OÚ Římov uskuteční


Komplexní pozemkopvé úpravy v Římově

oznámení o vyložení soupisu nmároků vlastníků pozemků a nahlédnutí do spisu


II. kolo prezidentských voleb 2018

ve dnech 26.1 a 27.1.2018 se uskuteční II kolo prezidentských voleb.Všichnin oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.


Výsledky voleb I. kola prezidentských voleb
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finannční úřad pro jihočeský kraj zveřejňuje informaci


ZMĚNY V ÚHRADÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2017
PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


PRODEJ POZEMKU

Obecní úřad Římov zveřejňuje podle zákona o obcích nabídku


Zveřejnění záměru

Obec Římov zveřejňuje návrh č.9 dodatku k provozovatelské smlouvě vodohospodářského majetku se spol. Čevak


Návrh rozpočtu Pomalší a střednědobého výhledu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění návrhu rozpočtu SMO Pomalší
Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností
zveřejnění návrhu změny č.1 ÚP Římov
NAŘÍZENÍ OBCE Č.5/2017
Veřejná vyhláška
veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemností ...


Kladiny - prodloužení vodovodu a kanalizace

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "Kladiny - prodloužení kanalizace a vodovodu"


Výzva a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu

Obec Římov zveřejňuje výzvu a zadávací dokumentaci na akci " Římov -dopravní automobil s přívěsem nákladním"


Výběrové řízení ZŠ Římov

zveřejnění dodatku zadávací dokumentace


Stavební úpravy podkroví ZŠ Římov

Obec Římov zveřejňuje zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek ma "stavební úpravy podkroví ZŠ Římov"


Územní rozhodnutí -veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Úřední deska - archiv změn