Přehrada

Přehrada

Římovská přehrada

Vodárenská nádrž Římov byla vybudována v letech 1971-1978 na řece Malši jižně od Českých Budějovic v ř. km 21,851.Vodní dílo slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu jižní Čechy a zajišťuje trvalý minimální průtok v toku pod přehradou v množství 650 l/s a min. průtok v profilu Roudné v množství1,2 mVs. Délka vzdutí v nádrži dosahuje 13 km a zátopová plocha je 210 ha.Hráz vodního díla je kamenitá sypaná z místních materiálů. Těsnící jádro je ze sprašových hlín. Mezi těsněním a stabilizační částí je dvoustupňový filtr.

Na styku těsnění s podložím je revizní a injekční štola, ze které je provedena jednořadá injekční dona do hloubky 20-40 metrů. Přes korunu hráze vede místní komunikace. Koruna hráze je spojena se sdruženým objektem manipulační lávkou nosnosti 10 tun.

Při patě hráze v nádrži byl vybudován sdružený objekt. V dolní části jsou umístěny spodní výpusti, v dříku jsou vodárenské odběry a šachta pro výpusť asanačního odtoku, který je odebírán od hladiny nádrže. Dříve byl asanační odtok regulován rozstřikovacím uzávěrem malé spodní výpusti DN 500 umístěném v komoře dolní strojovny. V roce 1986 byla v této komoře vybudována MVE a asanační průtok je regulován dvěma turbinami v rozsahu 0,65-3,5 m/s.

Dvou etážová odpadní štola ve své spodní části odvádí vodu od spodních výpustí. Horní část je komunikační a jsou zde umístěna potrubí vodárenských odběrů, přičemž byla uvedena do provozu pouze jedna větev.
Vývar odpadní štoly je společný s vývarem přelivu.

Provoz nádrže je podřízen hlavnímu účelu, tj. vodárenskému využití. Hygienická ochrana nádrže je rozdělena do tří pásem. I. pásmo hygienické ochrany je zalesněno, ve II. a III. PHO je činnost upravena zásadami hospodaření.

Přepad přehradyLetecký pohled na přehradu a hráz
Schéma hráze
Pro zvětšení obrázků na ně klikněte