Obec

Mapový portál

Mapové podklady správního území obce Římov s možností vyhledávání jednotlivých parcel, měření vzdáleností a ploch.

Externí aplikace firmy GEPRO spol. s r.o.

https://rimov.obce.gepro.cz/#/


Římov je významným jihočeským poutním místem. Nachází se asi 14 km jižně od Českých Budějovic na toku řeky Malše v nadmořské výšce 480 m. Jeho historie sahá sice až do 10. století, význam obce však vzrostl teprve s vybudováním křížové cesty ve druhé polovině 17. století.
 


Klikněte zde pro kontakty.

 

 

Rozloha obce 1 528 ha
Nadmořská výška Římov-kostel 471 m.n.m.,
Římov-přehrada 490 m.n.m.
Kladiny 500 m.n.m.,
Branišovice 498 m.n.m.,
Dolní Stropnice 458 m.n.m.,
Horní a Dolní Vesce 520 m.n.m.

 

Obyvatelstvo 811
muži 361 
ženy 321 
děti 129 

 
 

Národnostní struktura v obci
Česká 772 
Slovenská
Německá
Ruská 14
Nezjitěno 16

 

Části obce  Římov.
Branišovice,
Dolní Stropnice,
Dolní Vesce,
Horní Vesce,
Kladiny 

 

Domovní bytový fond celkem domů 330
z toho rodinných 230
z toho bytových 4
ostatní budovy 20
rekreačních domků 76
Mimo bytový fond rekreačních chat
280