Obecně závazné vyhlášky
vnitřní směrnice 1/2023, - o veřejných zakázkách malého rozsahu
OZV 1/2021 O MÍSTNÍM POPPLATKUZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - stanovení systému shromažďování , sběru , přepravy a třídění
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - ruší se některé obecně závazné vyhlášky obce
Obecně závazná vyhláška obce Římov č.2/2016 - o regulaci hlučných činností
Jednací řád zastupitelstva obce Římov
KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - o úhradě vodného stočného
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 - Požární řád obce
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 - o stanovení společného školského obvodu pro ZŠ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2000 - o obecních symbolech
Organizační řád Obecního úřadu
Provozní řád veřejného tábořiště HAMR
řád veřejného pohřebiště Řím ov
Veřejná vyhláška - ochrana evropsky významných lokalit