Mapa s polohou obce Římov

Jak se Vám líbí nové internetové stránky?

Náhodný výběr z galerie

rimov-a-okoli-fotoaparatem-pana-e-kantora

Užitečné odkazy

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Levý box

Zobrazených stránek

celkem: 1413942 měsíc: 17497 den: 664 hodina: 51
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - ruší se některé obecně závazné vyhlášky obce
Obecně závazná vyhláška obce Římov č.2/2016 - o regulaci hlučných činností
Dodatek č.1 k vnitřní směrnici č.1/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místních poplatcích
vnitřní směrnice 1/2012 - o veřejných zakázkách malého rozsahu
Jednací řád zastupitelstva obce Římov
KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - o úhradě vodného stočného
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 - Požární řád obce
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 - o stanovení společného školského obvodu pro ZŠ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2000 - o obecních symbolech
Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 - řád veřejného pohřebiště
Organizační řád Obecního úřadu
Provozní řád veřejného tábořiště HAMR
Veřejná vyhláška - ochrana evropsky významných lokalit