Kostel

Kostel

Kostel svatého ducha

Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou malovanou výzdobou - 34 obrazů zavěšených v klenebních výsečích zachycuje výjevy ze života Panny Marie, na protější straně (nad oblouky ústícími do nádvoří je na stěnách vymalováno 32 mariánských poutních míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V rozích ambitu se nachází čtyři oltáře, u nichž se v době poutí sloužily mše. Jedná se o oltář sv. Václava z počátku 18. století, sv. Linharta z roku 1657 a oltáře sv. Kříže a Panny Marie Bolestné z poloviny 18. století. Uprostřed nádvoří stojí loretánská kaple založená roku 1648 s jednoduchým zařízením, věrně napodobujícím původní svatyni stojící v italském Loretu.

Ohniskem posvátné úcty je zde barokní soška Panny Marie Římovské z roku 1679. Z východního křídla ambitu lze vstoupit do barokního kostela postaveného mezi lety 1672-1697 na centrálním kruhovém půdorysu. Nejdůležitější součásti jeho vybavení tvoří hlavní oltář z let 1878-1879, původní kamenná křtitelnice z roku 1672 a kazatelna z poloviny 18. století.

Po prohlídce poutního komplexu ve středu obce lze obejít ještě přibližně šestikilometrovou značenou trasu blízkým okolím Římova a prohlédnout si všech 25 zastavení zdejší unikátní křížové cesty.

Ambity
Ambity
Ambity
Ambity
Ambity
Ambity
Interiér kostela Svatého ducha
Interiér kostela Svatého ducha
Interiér kostela Svatého ducha
Interiér kostela Svatého ducha
Interiér kostela Svatého ducha
Interiér kostela Svatého ducha
Kouzlo zimy
Kouzlo zimy
Zevnitř nádvoří
Zevnitř nádvoří
Panna Maria Římovská
Panna Maria Římovská
Panna Maria Římovská
Panna Maria Římovská
Panna Maria Římovská
Panna Maria Římovská
Pohled z východu
Pohled z východu
Letecký snímek kostela Svatého ducha
Letecký snímek kostela Svatého ducha