Úřední deska

Povodňový plán obce Římov

Obec Římov zpracovala nový Digitální povodňový plán obce, který je v souladu s digitálním povodňovým plánem ORP České Budějovice a Jihočeského kraje. Digitální povodňový plán lze nalézt online v systému POVIS
http://jihocesky.dppcr.cz/web_545007/