Obec

Mapový portál

Mapové podklady správního území obce Římov s možností vyhledávání jednotlivých parcel, měření vzdáleností a ploch.

Externí aplikace firmy GEPRO spol. s r.o.

https://rimov.obce.gepro.cz/#/